Porezno savjetovanje


U poslovanju s nekretninama, kao posrednici, detaljno smo upoznati s poreznim problemima koji se javljaju u svakodnevnom poslovanju kod kupnje, prodaje i zakupa nekretnina(porez na promet nekretninama, porez na dobit, dohodak i porez na dodanu vrijednost) . U okviru poreznog savjetovanja, u suradnji sa eminentnim stručnjacima za navedenu problematiku, pružamo stručnu pomoć u već započetima poreznim postupcima i kod podnošenja pravnih lijekova protiv poreznih akata.