+385 21 610 387

Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka

INTEGRAL BUSINESS SERVICE d.o.o. (dalje; AGENCIJA IBS NEKRETNINE), kao Voditelj zbirke osobnih podataka, obavještava Vas da su Vaši osobni podaci poslani sa web stranice www.ibs-nekretnine.hr, (dalje u tekstu: web stranice), i da će biti obrađeni.

Prihvaćanjem ove Izjave smatra se da slobodno i izričito dajete privolu za prikupljanje i daljnju obradu Vaših osobnih podataka ustupljenih AGENCIJI IBS NEKRETNINE kao korisniku putem ovih web stranica u svrhe koje su ovdje izričito navedene. Radi se o dobrovoljnom davanju podataka te ovu Izjavu niste dužni prihvatiti odnosno niste dužni unositi svoje osobne podatke u jednu od prijavnih formi/obrazaca dostupnih na ovim web stranicama.

Prihvaćanjem ove Izjave i ustupanjem Vaših osobnih podataka unosom u prijavni obrazac smatra se da ste suglasni s obradom istih u marketinške svrhe (dostavljanje informacija, ponuda i promidžbenih materijala o proizvodima i/ili uslugama AGENCIJE IBS NEKRETNINE unaprjeđenje oglašavanja AGENCIJE IBS NEKRETNINA i istraživanje tržišta). Obradi osobnih podataka u marketinške svrhe možete se u svako doba usprotiviti i opozvati danu privolu.

AGENCIJA IBS NEKRETNINE s Vašim će osobnim podacima postupati sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka i Zakonu o posredovanju u prometu nekretninama, uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

AGENCIJA IBS NEKRETNINE štiti privatnost svojih korisnika i posjetitelja web stranica, čuva povjerljivost Vaših osobnih podataka te omogućava pristup i priopćavanje osobnih podataka samo onim svojim zaposlenicima kojima su isti potrebni radi provedbe njihovih poslovnih aktivnosti, a trećim osobama samo u slučajevima koji su izričito propisani zakonom.

Voditelj zbirke Vaših osobnih podataka registrirani je ured AGENCIJA IBS NEKRETNINE na adresi PUT SUPAVLA 1, SPLIT.
Napominjemo da možete u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade Vaših osobnih podataka i marketinške aktivnosti usmjerene prema Vama.

Opoziv privole možete podnijeti osobno sjedištu ureda AGENCIJA IBS NEKRETNINE, poštom na gore navedenu adresu AGENCIJE IBS NEKRETNINE ili e-poštom na adresu: info@ibs-nekretnine.hr.

Prihvaćanjem ove Izjave i ustupanjem Vaših osobnih podataka putem ovih web stranica potvrđujete da ste istu pročitali i razumjeli te dopuštate da AGENCIJA IBS NEKRETNINE kao Voditelj zbirke osobnih podataka i korisnik, obrađuje i koristi vaše osobne podatke u svrhu istraživanja tržišta, slanja informacija, ponuda i promidžbenih materijala o novim uslugama i/ili proizvodima AGENCIJE IBS NEKRETNINE.
Ovim putem izričito izjavljujete da imate više od 18 godina i da zakonski možete dati privolu za obradu osobnih podataka kako je to navedeno u ovoj Izjavi.