+385 21 610 387

Zaštita osobnih podataka

Prilikom obrade osobnih podataka Agencija jamči da se isti obrađuju sukladno važećim zakonima i poštujući sva prava klijenata. U obradi osobnih podataka i obrađivat će ih samo ako za to postoji jasna svrha i dok je u interesu klijenata te će koristiti raspoložive tehnološke mjere za zaštitu osobnih podataka klijenata.
Pojam obrade podataka podrazumijeva spremanje, snimanje, organiziranje, uvid i prijenos osobnih podataka u Agenciji, odnosno kod trećih osoba s kojima je Agencija u ugovornom poslovnom odnosu, za vrijeme trajanja poslovnog odnosa kao i nakon prestanka poslovnog odnosa s klijentom.

Prikupljanje osobnih podataka
Kako bi Agencija mogla s vama zasnovati poslovni odnos i pružiti vam kvalitetnu uslugu, neophodno je da s nama podijelite svoje osobne podatke (npr. ime i prezime, adresu, OIB, broj telefona i dr.).
Agencija osobne podatke prikuplja i obrađuje s ciljem ugovaranja usluge i uspostavljanja ugovornog odnosa te ispunjenja ugovorene obveze. Pored podataka koji su nam potrebni za ugovaranje usluge, dužni smo prikupiti određene podatke za koje postoji zakonska obveza prikupljanja te vam bez njih nećemo biti u mogućnosti pružiti naše usluge posredovnaja ili/ili zastupanja.
Podaci za koje postoji zakonska obveza prikupljanja utvrđeni su propisima koji reguliraju sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, poslovanje kreditnih institucija, poreznim propisima i propisima koji reguliraju administrativnu suradnju u području poreza, propisima koji reguliraju stambenu štednju, potrošačko i stambeno potrošačko kreditiranje, tržište kapitala i upravljanje fondovima te drugi.

Obrada osobnih podataka
Svi podaci koje je Agencija doznala o vama pružajući vam uslugu, pa tako i vaši osobni podaci, zaštićeni su zakonom kao tajni podaci (poslovna tajna). Agencija neće pristupiti obradi vaših podataka ako to nije nužno za realizaciju usluge koju ste zatražili, ako obrada nije zakonski uvjetovana, ako za to ne postoji legitimni interes ili ako niste dali specifičnu privolu za obradu osobnih podataka.
U tom smislu, važno je znati na koji se način u tim suradnjama obrađuju vaši podaci:
  • voditelj obrade - kada samostalno određuje svrhu obrade podataka poput situacija u kojima ugovara vlastite proizvode i usluge
  • izvršitelj - kada po nalogu drugog subjekta obrađuje osobne podatke te ne određuje svrhu obrade.
U skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka, Agencija omogućava ispitanicima pravo prigovora na obradu.

Prava klijenata
Zaštita osobnih podataka podrazumijeva značajna prava klijenta, a to su:
  • zatražiti potvrdu obrađuju li se vaši osobni podaci te dobiti pristup vašim osobnim podacima i svrsi njihove obrade.
  • zatražiti ispravak netočnih osobnih podatka.
  • zatražiti brisanje podataka koji nisu nužni u odnosu na svrhu za koju su prikupljeni.
  • uložiti prigovor na postupak obrade ili na prenosivost podataka trećim stranama.
  • opozvati privolu temeljem koje Agencija obrađuje osobne podatke nakon čega prestajemo obrađivati vaše osobne podatke u svrhu za koju je privola dana.
U slučaju da želite realizirati neko od navedenih prava, a za to su ispunjeni svi preduvjeti, zahtjev za realizacijom prava uputite pisanim putem poštom na adresu: INTEGRAL BUSINESS SERVICE j.d.o.o. Put Supavla 1, 21000 Split, e-mail porukom na adresu: split@ibs-nekretnine-hr. ili neposredno u uredu Agencije na navedenoj adresi.

Hvala vam na povjerenju.